Wyrzutnie z tej linii produktów GAOO to Gaoo Spectrum, czyli ekologiczna marka w których zastosowano specjalnie opracowane tworzywo sorpcyjne. Tworzywo to wiąże szkodliwe jony metali ciężkich. Dzięki temu spada kilkukrotnie rozpuszczalność metali ciężkich w ekosystemie.

Zastosowanie naszego opatentowanego sorbentu w fajerwerkach nie wpływa na ich efekty wizualne. Dzięki ekologicznym fajerwerkom możliwe jest organizowanie pokazów pirotechnicznych ze znacznym ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Pokaż pasek boczny